Dlaczego tak istotny jest dobór odpowiedniego podręcznika?

Dziś żyjemy w erze społeczeństwa informacyjnego, w miejscu, gdzie przepływ informacji naprawdę pomaga analizować, oceniać i przetwarzać dane niemal wszędzie. Wiedza nie będzie już bezpieczna i stała, jak dotychczas. Jest to jeden ze sposobów, w jaki nowa socjologia edukacji osiąga ten cel. Wiedza jest w dużym stopniu nieobiektywna, absolutna, a także wykraczająca poza umysł społeczny. Jest to akumulacja społeczna, a w przeszłości konstruowanie znaczeń. Nowoczesne podręczniki szkolne próbują rozwiązać ten problem.

Jak podręcznik ma zaspokoić pragnienia ucznia?

Jeśli podręcznik ma zawsze służyć rozwojowi ucznia, warto rozwijać jego potrzeby poznawcze poprzez energię, a nie przez łatwość uczenia się. Zgodnie z ideą pragnień, potrzeby społeczne, intelektualne i inne wyższe potrzeby, do których należą potrzeby poznawcze (wiedza, zrozumienie, eksploracja) są powodowane nie tylko przez aspekty wrodzone, ale także po prostu przez wyuczone reakcje. Osoby bez zaburzeń psychicznych, zadowolone ze swojego dotychczasowego stylu życia (choć będą stanowić niewielką część populacji) są m.in. gotowe do pracy z nowym, niekoniecznie pozbawionym ryzyka. Nowe podręczniki szkolne osiągają to dzięki nowoczesnym elementom w nich stosowanym. W każdym razie warto rozważyć te poglądy, jeśli życzymy sobie społeczeństwa szczerego, tolerancyjnego i uzdolnionego do przystosowania się do polepszania społeczeństwa o krytycznym nastawieniu.

Jakie zadania są stawiane przed nowoczesnymi podręcznikami?

Podręczniki spełnią oczekiwania współczesnych autorów, a także użytkowników referencyjnych, wydawców nastawionych przede wszystkim na sukces marketingowy produktu, uczniów zachwyconych atrakcyjnością i ceną podręcznika oraz potrzebujących go nauczycieli. Jest to na ogół wspaniałe narzędzie pracy.

Dlaczego tak ważna jest różnorodność metod?


Aby uzyskać taki rodzaj, trzeba dołożyć starań, aby wykształcić nauczycieli, którzy nie boją się współpracować przy użyciu podręcznika, który wywołuje uczucia u ucznia. Kultywowanie pasji do tych podręczników wymaga czasu. Dobrze jest, gdy uczeń i nauczyciel korzystają z możliwości wyboru, który nie polega na urozmaicaniu treści podręczników, ale na innych sposobach nauczania informacji zawartych w podręcznikach. Specjalne wprowadzenie wielu podręczników dla ucznia, różniących się artykułami i założeniami metodologicznymi, również można by określić jako fantastyczne, ale oczekiwane rozwiązanie, wzbogacające strategię i konkretne nauczane przedmioty.